dan-guitar-yamaha

Đàn guitar yamaha-GY04

Đàn guitar yamaha GY-04 cao cấp được sản xuất với một dây chuyền chuyên nghiệp chuẩn quốc gia.Lựa chọn những thành phần tốt nhất để có thể kết hợp và tạo nên một cây đàn guitar yamaha GY-04 cao cấp cho

Tên sản phẩm:
Model:
Serial:
Tình trạng:
Màu:
Kích cỡ:
Chất lượng Body (thân vỏ):
Chất lượng Key (bàn phím):
Chất lượng Action ( Bộ máy):
Chất lượng Soundboard:
Sản xuất tại:
Giá tốt nhất:
Giá Gốc:

Mô tả sản phẩm

dan-guitar-yamaha

Đàn guitar yamaha GY-04 cao cấp được sản xuất với một dây chuyền chuyên nghiệp chuẩn quốc gia.Lựa chọn những thành phần tốt nhất để có thể kết hợp và tạo nên một cây đàn guitar yamaha GY-04 cao cấp cho quý khách hàng. Mọi người, mọi lứa tuổi đều sẽ ưa thích và sử dụng dan guitar yamaha GY-04.

Đàn guitar yamaha-GY04

Sản phẩm liên quan

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *