BANNER TET - 2

slide 1

slide 1

Tên sản phẩm:
Model:
Serial:
Tình trạng:
Màu:
Kích cỡ:
Chất lượng Body (thân vỏ):
Chất lượng Key (bàn phím):
Chất lượng Action ( Bộ máy):
Chất lượng Soundboard:
Sản xuất tại:
Giá tốt nhất:
Giá Gốc:

Mô tả sản phẩm

slide 1

Sản phẩm liên quan

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *