Tra năm sản xuất đàn piano Yamaha , Kawai

serial

Tra năm sản xuất đàn piano Yamaha, Kawai

Tất cả các cây đàn piano đều có số serial, số serial sẽ cho ta biết cây đàn đó được ra đời khoảng năm nào.

Hiện nay chúng ta quan tâm chủ yếu năm sản xuất đàn piano Yamaha và Kawai.

Số serial Đàn Piano Yamaha thường nằm bên trái đàn piano, những cây đời đầu số serial thường nằm ở giữa.

Số serial Đàn Piano Kawai thường nằm ở giữa, trong khi đó những cây Kawai đời mới thì lại nằm bên trái chiếc đàn.

Theo đường link dưới đây bạn sẽ tra được năm sản xuất cây đàn của bạn:

Tra năm sản xuất đàn Piano Yamaha Tại Đây

Tra năm sản xuất đàn Piano Kawai Tại Đây.

Tra năm sản xuất đàn piano Yamaha , Kawai

Bài viết liên quan

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *