Thông báo những ngày nghỉ lễ 2020 đến nhân viên

Sau đây là thông báo chính thức đến những ngày nghỉ lể trong năm 2020 dành cho nhân viên Piano YOYO. Riêng nhân viên trực ngày lễ sẽ được nghỉ bù và cộng thêm tiền chuyên cần .

Tết dương lịch nghỉ 3 ngày : 29/12/2019 đến 31/12/2019 . Nhân viên trực tại Showroom sẽ được tính thêm 6 ngày lương và được nghỉ bù 1 ngày trong tuần.

Tết âm lịch nghỉ 7 ngày : 23/1/2020 đến 29/01/2020. Toàn thể nhân viên nghỉ lể đón Tết cổ truyền.

Giổ Tổ Hùng Vương nghỉ 1 ngày : 02/04/2020 đến 03/04/2020.  Nhân viên trực tại Showroom sẽ được tính thêm 1 ngày lương và được nghỉ bù 1 ngày trong tuần.

Dịp 30/4 – 01/05 nghỉ 4 ngày : 29/04/2019 đến 01/05/2019. Nhân viên trực tại Showroom sẽ được tính thêm 6 ngày lương và được nghỉ bù 2 ngày trong tuần.

Quốc khánh 02/09 nghỉ 1 ngày: Nhân viên trực tại Showroom sẽ được tính thêm 1 ngày lương và được nghỉ bù 1 ngày trong tuần.

Vì lí do phục vụ khách hàng xuyên suốt 1 năm vì vậy ngoài ngày nghỉ Tết Cổ Truyền. Tất cả nhân viên tại công ty sẽ chia lịch trực vào những ngày nghỉ lể bao gồm nhân viên kinh doanh và kỹ thuật viên.

Thân ái !

Ban Giám đốc.

TƯ VẤN

Khuyến mãi lớn

Đàn Piano Yamaha W106 cao cấp TP.HCM

pianoyoyo.com

0945633338